Free songs

Litsentsid ja tegevusload.

ViaGeo'le väljastatud litsentsid ja tegevusload

MTR registreeringud
  • EG10065199-0001 Ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine
  • EL10065199-0001 Elektripaigaldise projekteerimine
Maa-ameti poolt väljastatud litsentsid
  • 165MA Geodeetilised ja kartograafilised tööd
  • 182 MA-k Maakorraldustööd
Maantee Ameti poolt väljastatud
  • Teehoiutööde tegevusluba Nr 024/04128/07172/10186/13194
Back to Top
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide